Microsoft Word

Sở hữu ngay với đăng ký Microsoft 365

Microsoft Word

Sở hữu ngay với đăng ký Microsoft 365

Chuyển đổi tài liệu thành trang web

Bạn cần phát hành bản tin hay tài liệu cho người khác xem? Dễ dàng chuyển đổi tài liệu Word thành trang web.

Chuyển đổi tài liệu thành trang web

Bạn cần phát hành bản tin hay tài liệu cho người khác xem? Dễ dàng chuyển đổi tài liệu Word thành trang web.

Nhận bản dịch trong thời gian thực chỉ với một thao tác bấm

Cộng tác với người khác trên toàn cầu. Dịch tài liệu ở ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của bạn chỉ với một thao tác bấm.

Nhận bản dịch trong thời gian thực chỉ với một thao tác bấm

Cộng tác với người khác trên toàn cầu. Dịch tài liệu ở ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của bạn chỉ với một thao tác bấm.

Thêm nhiều chiều không gian hơn cho tài liệu

Sáng tạo bằng cách chèn trực tiếp mô hình 3D vào báo cáo sách, bản trình bày phi lợi nhuận hay bất kỳ tài liệu nào của bạn.

Thêm nhiều chiều không gian hơn cho tài liệu

Sáng tạo bằng cách chèn trực tiếp mô hình 3D vào báo cáo sách, bản trình bày phi lợi nhuận hay bất kỳ tài liệu nào của bạn.

Dễ dàng xem lại và đọc bài viết của bạn

Đọc lại nội dung của bạn và dễ dàng phát hiện lỗi. Công cụ Học tập giúp bạn nâng cao khả năng đọc hiểu.

Dễ dàng xem lại và đọc bài viết của bạn

Đọc lại nội dung của bạn và dễ dàng phát hiện lỗi. Công cụ Học tập giúp bạn nâng cao khả năng đọc hiểu.

Không bao giờ phải rời khỏi tài liệu khi đang nghiên cứu

Dễ dàng tìm ra các nguồn tuyệt vời hơn. Đọc các bài viết trong ngăn tác vụ để duy trì tập trung vào bài viết của bạn.

Không bao giờ phải rời khỏi tài liệu khi đang nghiên cứu

Dễ dàng tìm ra các nguồn tuyệt vời hơn. Đọc các bài viết trong ngăn tác vụ để duy trì tập trung vào bài viết của bạn.

Nâng tầm bài viết của bạn

Trình soạn thảo Microsoft sẽ thực hiện kiểm tra chính tả và ngữ pháp để bạn có thể viết một cách tự tin. Nhận các đề xuất thông minh trong ngăn Tổng quan Trình soạn thảo ở Word và để Trình soạn thảo hỗ trợ bạn trên các tài liệu, email và web.

Nâng tầm bài viết của bạn

Trình soạn thảo Microsoft sẽ thực hiện kiểm tra chính tả và ngữ pháp để bạn có thể viết một cách tự tin. Nhận các đề xuất thông minh trong ngăn Tổng quan Trình soạn thảo ở Word và để Trình soạn thảo hỗ trợ bạn trên các tài liệu, email và web.

Quản lý nhiệm vụ với Word và Microsoft 365

Xem cách quản lý nhiệm vụ trong Microsoft 365 hoạt động như một trải nghiệm tích hợp cho phép bạn giao, quản lý và hoàn thành nhiệm vụ ở các ứng dụng yêu thích của mình, bao gồm Word.

Các sản phẩm của Microsoft

Làm việc hiệu quả ở mọi nơi

Dành cho gia đình

Bao gồm bản quyền bộ ứng dụng Office 365 cùng với dung lượng lưu trữ tối đa lên tới 1TB. Tối đa cho 6 người trong cùng 1 gia đình sử dụng

Xem thêm
Bảo mật doanh nghiệp của bạn

Dành cho doanh nghiệp

Email cấp doanh nghiệp cùng với khả năng cộng tác trong thời gian thực. Lưu trữ 1TB/người dùng. Sử dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tối đa 300 người

Xem thêm
Có được giải pháp tiết kiệm chi phí

Dành cho tổ chức

Sở hữu bộ công cụ cộng tác cấp cao, khả năng bảo mật cấp doanh nghiệp cùng với lưu trữ từ 5TB đến không giới hạn. Không giới hạn người dùng

Xem thêm

Bạn chưa lựa chọn được sản phẩm? Liên hệ với MSO

Scroll to Top