Microsoft Bookings

Microsoft Bookings giúp việc lên lịch và quản lý các cuộc hẹn trở nên dễ dàng. Đặt lịch trước trên web và tích hợp với Outlook để tối ưu hóa lịch trình của nhân viên và giúp khách hàng của bạn linh hoạt trong đặt trước thời gian phù hợp nhất với họ.

Microsoft Bookings

Một cách đơn giản hơn để sắp xếp lịch biểu và quản lý cuộc hẹn.

Đơn giản hóa việc lên lịch để tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm thời gian khi lên lịch với Microsoft Bookings. Tùy chỉnh các chi tiết cuộc hẹn, yêu cầu đặt trước cũng như chỉ định các nhà cung cấp dịch vụ để hợp lý hóa trải nghiệm đặt trước cho bạn và khách hàng của bạn. Bookings được tích hợp với lịch Microsoft 365 hoặc Office 365 để giúp khách hàng nhanh chóng tìm ra thời gian trống và tránh tình trạng đặt trước hai lần. Với Bookings, bạn sẽ mất ít thời gian lên lịch hơn và có nhiều thời gian hơn để họp với khách hàng.

Đơn giản hóa việc lên lịch để tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm thời gian khi lên lịch với Microsoft Bookings. Tùy chỉnh các chi tiết cuộc hẹn, yêu cầu đặt trước cũng như chỉ định các nhà cung cấp dịch vụ để hợp lý hóa trải nghiệm đặt trước cho bạn và khách hàng của bạn. Bookings được tích hợp với lịch Microsoft 365 hoặc Office 365 để giúp khách hàng nhanh chóng tìm ra thời gian trống và tránh tình trạng đặt trước hai lần. Với Bookings, bạn sẽ mất ít thời gian lên lịch hơn và có nhiều thời gian hơn để họp với khách hàng.

Họp ảo với Microsoft Teams

Tạo cuộc họp ảo Microsoft Bookings với Microsoft Teams. Mọi cuộc hẹn được đặt trước dưới dạng cuộc họp trực tuyến sẽ tạo ra một liên kết cuộc họp mà mọi người có thể tham gia hầu như từ mọi nơi. Bookings cũng có sẵn dưới dạng một ứng dụng trong Teams để giúp bạn tạo lịch, giao nhân viên, lên lịch các cuộc hẹn mới và họp mà không cần rời khỏi Teams.

Họp ảo với Microsoft Teams

Tạo cuộc họp ảo Microsoft Bookings với Microsoft Teams. Mọi cuộc hẹn được đặt trước dưới dạng cuộc họp trực tuyến sẽ tạo ra một liên kết cuộc họp mà mọi người có thể tham gia hầu như từ mọi nơi. Bookings cũng có sẵn dưới dạng một ứng dụng trong Teams để giúp bạn tạo lịch, giao nhân viên, lên lịch các cuộc hẹn mới và họp mà không cần rời khỏi Teams.

Tùy chỉnh cuộc hẹn theo nhu cầu kinh doanh của bạn

Microsoft Bookings có tùy chọn linh hoạt và tùy chọn tùy chỉnh để phù hợp với nhiều nhu cầu lập lịch biểu giữa các phòng ban, cá nhân cùng các loại cuộc hẹn. Tạo và quản lý nhiều lịch Bookings, mỗi lịch với một thiết lập riêng. Các lịch khác nhau có thể có cấu trúc trang, thông tin, nhân viên, các loại cuộc hẹn và liên lạc khác nhau.

Tùy chỉnh cuộc hẹn theo nhu cầu kinh doanh của bạn

Microsoft Bookings có tùy chọn linh hoạt và tùy chọn tùy chỉnh để phù hợp với nhiều nhu cầu lập lịch biểu giữa các phòng ban, cá nhân cùng các loại cuộc hẹn. Tạo và quản lý nhiều lịch Bookings, mỗi lịch với một thiết lập riêng. Các lịch khác nhau có thể có cấu trúc trang, thông tin, nhân viên, các loại cuộc hẹn và liên lạc khác nhau.

Mang lại cho khách hàng của bạn sự linh hoạt, thuận tiện và biện pháp kiểm soát

Microsoft Bookings cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng của bạn khi họ truy nhập trang đặt trước, đặt trước cuộc hẹn hoặc nhận email xác nhận và lời mời theo lịch. Khách hàng đặt lịch một cuộc hẹn trực tuyến có thể dễ dàng lên lịch lại hoặc tự hủy bỏ nhằm giúp mọi người luôn phối hợp nhịp nhàng. Nếu bạn muốn đặt trước cuộc hẹn cho khách hàng, hãy nhập chi tiết cuộc hẹn trong Bookings để họ nhận được xác nhận và lời nhắc. Với Bookings, bạn cũng dễ dàng theo dõi tất cả các thay đổi được thực hiện cho cuộc hẹn.

Tùy chỉnh cuộc hẹn theo nhu cầu kinh doanh của bạn

Microsoft Bookings có tùy chọn linh hoạt và tùy chọn tùy chỉnh để phù hợp với nhiều nhu cầu lập lịch biểu giữa các phòng ban, cá nhân cùng các loại cuộc hẹn. Tạo và quản lý nhiều lịch Bookings, mỗi lịch với một thiết lập riêng. Các lịch khác nhau có thể có cấu trúc trang, thông tin, nhân viên, các loại cuộc hẹn và liên lạc khác nhau.

Các sản phẩm của Microsoft

Làm việc hiệu quả ở mọi nơi

Dành cho gia đình

Bao gồm bản quyền bộ ứng dụng Office 365 cùng với dung lượng lưu trữ tối đa lên tới 1TB. Tối đa cho 6 người trong cùng 1 gia đình sử dụng

Xem thêm
Bảo mật doanh nghiệp của bạn

Dành cho doanh nghiệp

Email cấp doanh nghiệp cùng với khả năng cộng tác trong thời gian thực. Lưu trữ 1TB/người dùng. Sử dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tối đa 300 người

Xem thêm
Có được giải pháp tiết kiệm chi phí

Dành cho tổ chức

Sở hữu bộ công cụ cộng tác cấp cao, khả năng bảo mật cấp doanh nghiệp cùng với lưu trữ từ 5TB đến không giới hạn. Không giới hạn người dùng

Xem thêm

Bạn chưa lựa chọn được sản phẩm? Liên hệ với MSO