Microsoft Access

Microsoft Office Access là một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ do hãng Microsoft giữ bản quyền. Access thường được đóng gói cùng các phần mềm khác trong bộ Microsoft Office và được sử dụng rộng rãi trong các máy tính cài hệ điều hành Windows.

Nâng cao dữ liệu

Dễ dàng tạo các ứng dụng cơ sở dữ liệu của riêng bạn ở định dạng phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. Chỉ PC.

Tạo và chia sẻ ứng dụng mà không cần phải là nhà phát triển

Access là công cụ dễ sử dụng để tạo ra các ứng dụng nghiệp vụ, từ mẫu hoặc từ đầu. Với các công cụ thiết kế trực quan và phong phú, Access có thể giúp bạn tạo ra các ứng dụng hấp dẫn và hoạt động tốt trong khoảng thời gian tối thiểu.

Tạo và chia sẻ ứng dụng mà không cần phải là nhà phát triển

Access là công cụ dễ sử dụng để tạo ra các ứng dụng nghiệp vụ, từ mẫu hoặc từ đầu. Với các công cụ thiết kế trực quan và phong phú, Access có thể giúp bạn tạo ra các ứng dụng hấp dẫn và hoạt động tốt trong khoảng thời gian tối thiểu.

Tùy chỉnh các ứng dụng để phát triển cùng doanh nghiệp của bạn

Điều chỉnh các ứng dụng tùy chỉnh cho doanh nghiệp và khách hàng của bạn, dễ dàng chỉnh sửa khi cần để đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao. Sử dụng Visual Basic for Applications, tự động hóa các quy trình nghiệp vụ và tạo ra nhiều biểu mẫu cũng như báo cáo hữu ích hơn.

Tùy chỉnh các ứng dụng để phát triển cùng doanh nghiệp của bạn

Điều chỉnh các ứng dụng tùy chỉnh cho doanh nghiệp và khách hàng của bạn, dễ dàng chỉnh sửa khi cần để đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao. Sử dụng Visual Basic for Applications, tự động hóa các quy trình nghiệp vụ và tạo ra nhiều biểu mẫu cũng như báo cáo hữu ích hơn.

Tích hợp với nhiều nguồn dữ liệu

Tích hợp dữ liệu giữa Access và các ứng dụng dòng nghiệp vụ bằng thư viện trình kết nối Access để tạo hình ảnh trực quan và thông tin chuyên sâu tổng hợp trong giao diện quen thuộc của Access. Dễ dàng lưu trữ dữ liệu trong SQL Server và Microsoft Azure SQL nhằm nâng cao độ tin cậy, khả năng mở rộng, tính bảo mật và khả năng quản lý dài hạn.*

Tích hợp với nhiều nguồn dữ liệu

Tích hợp dữ liệu giữa Access và các ứng dụng dòng nghiệp vụ bằng thư viện trình kết nối Access để tạo hình ảnh trực quan và thông tin chuyên sâu tổng hợp trong giao diện quen thuộc của Access. Dễ dàng lưu trữ dữ liệu trong SQL Server và Microsoft Azure SQL nhằm nâng cao độ tin cậy, khả năng mở rộng, tính bảo mật và khả năng quản lý dài hạn.*

Các sản phẩm của Microsoft

Làm việc hiệu quả ở mọi nơi

Dành cho gia đình

Bao gồm bản quyền bộ ứng dụng Office 365 cùng với dung lượng lưu trữ tối đa lên tới 1TB. Tối đa cho 6 người trong cùng 1 gia đình sử dụng

Xem thêm
Bảo mật doanh nghiệp của bạn

Dành cho doanh nghiệp

Email cấp doanh nghiệp cùng với khả năng cộng tác trong thời gian thực. Lưu trữ 1TB/người dùng. Sử dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tối đa 300 người

Xem thêm
Có được giải pháp tiết kiệm chi phí

Dành cho tổ chức

Sở hữu bộ công cụ cộng tác cấp cao, khả năng bảo mật cấp doanh nghiệp cùng với lưu trữ từ 5TB đến không giới hạn. Không giới hạn người dùng

Xem thêm

Bạn chưa lựa chọn được sản phẩm? Liên hệ với MSO