Tổng quan tài khoản Microsoft

Updated on Tháng Năm 25, 2024

Để quản lý tài khoản Microsoft 365 của bạn, đầu tiên bạn đăng nhập https://myaccount.microsoft.com/ . Đăng nhập bằng tài khoản tổ chức cung cấp cho bạn. Tại bảng điều khiển ta sẽ có giao diện như sau:

đăng nhập tài khoản

Nhìn bên thanh điều khiển bên trái, ta có các công cụ như sau

  1. Tổng quan: Nơi tổng hợp tất cả các công cụ để quản lý và cài đặt cho tài khoản của bạn.
  2. Thông tin bảo mật: Nơi quản lý và cập nhật các phương pháp xác minh và thông tin bảo mật cho tài khoản.
  3. Thiết bị: Quản lý các thiết bị được quản lý bởi tài khoản này.
  4. Mật khẩu: Thay đổi mật khẩu hiện tại của bạn thành mật khẩu mới.
  5. Các tổ chức: Nơi quản lý các tổ chức mà tài khoản của bạn ở trong đấy.
  6. Cài đặt & Quyền riêng tư: Quản lý ngôn ngữ hiển thị, lịch sử tìm kiếm ,…
  7. Hoạt động đăng nhập của tôi: Quản lý các phiên đăng nhập của bạn, giúp bạn kiểm soát được tài khoản có bị đăng nhập đáng ngờ hay không.
  8. Các ứng dụng Office: Tải và cài đặt ứng dụng Office trên PC/Mac của bạn (nếu được cấp quyền bởi tổ chức)
  9. Đăng ký: xem các giấy phép được gắn cho bạn trong tổ chức.
Scroll to Top