Kiểm soát phiên đăng nhập của tài khoản

Updated on Tháng Ba 24, 2022

Để kiểm soát xem tài khoản của bạn đã đăng nhập ở những vị trí nào, bạn truy cập vào https://myaccount.microsoft.com/, lựa chọn Hoạt động gần đây, nếu như thấy vị trí đăng nhập nào khả nghỉ hãy lựa chọn Có vẻ lạ? Hãy bảo vệ tài khoản của bạn và tiến hành đổi mật khẩu theo hướng dẫn.

Để thoát tất cả các phiên đăng nhập hiện tại của tài khoản, tại Bảng điều khiển bạn lựa chọn Thông tin bảo mật. Lựa chọn Đăng xuất ở mọi nơi

Scroll to Top