Thay đổi ngôn ngữ tài khoản Microsoft

Updated on Tháng Ba 24, 2022

Truy cập vào https://myaccount.microsoft.com/, bên thanh Sidebar lựa chọn Cài đặt & Quyền riêng tư (Setting & Privacy).

  1. Trong phần Ngôn ngữ hiển thị (Display language) lựa chọn Thay đổi ngôn ngữ hiển thị (Change display language) và tìm ngôn ngữ bạn muốn dùng.
  2. Phần Ngôn ngữ ưu tiên (Preferred languages) lựa chọn Thêm ngôn ngữ (Add a language) và chuyển ngôn ngữ ưu tiên cho ứng dụng lên trên đầu.
  3. Ngôn ngữ đích (Translate to language) sẽ là ngôn ngữ mà hệ thống tự động dịch cho bạn. Lựa chọn Thay đổi ngôn ngữ (Change language) và lựa chọn ngôn ngữ cần dịch.
image 3
Thay đổi ngôn ngữ tài khoản Microsoft 2
Scroll to Top