Tạo nhóm mới

Updated on Tháng Ba 24, 2022

Trên trang quản trị của Microsoft 365 bạn vào Menu điều hướng > Teams & Nhóm > chọn Đội & nhóm hiện hoạt ( Active teams & groups)

Bấm vào doPUx3t8d2RyoIJrOO1FRwwVUnnJ6RsaEQ yChNdYDowaUpwdp5LNpm614Opn1l9uOW3YNFcYHASQYd5KhdTUKQHe6ZUB3yV7J7K7hUIGKiO2lpzE8MyPAS ow34T6tk8BwTMvjb Thêm nhóm (Add a group) và nhập các thông tin nhóm (một số bước có thể không có tùy theo loại nhóm bạn chọn)

Loại nhóm – Group type : 

Chọn loại nhóm phù hợp nhất với nhu cầu của nhóm bạn. Có 4 loại : 

 • Microsoft 365 : 
 • Nhóm Microsoft 365 được sử dụng để cộng tác giữa những người dùng, cả bên trong và bên ngoài công ty của bạn. Với mỗi nhóm Microsoft 365, các thành viên nhận được email nhóm và không gian làm việc chung cho các cuộc trò chuyện, tệp và sự kiện lịch, Stream và Planner.
 • Bạn có thể thêm những người từ bên ngoài tổ chức của mình vào một nhóm miễn là quản trị viên đã bật điều này .
 • Bạn cũng có thể cho phép người gửi bên ngoài gửi email đến địa chỉ email của nhóm.
 • Các thành viên trong nhóm có thể gửi dưới dạng hoặc gửi thay mặt địa chỉ email của nhóm nếu điều này đã được quản trị viên kích hoạt .
 • Nhóm Microsoft 365 không hỗ trợ lồng ghép với các nhóm Microsoft 365 khác hoặc với các nhóm phân phối hoặc bảo mật.
 • Phân phối (Distribution) : 
 • Nhóm phân phối được sử dụng để gửi thông báo đến một nhóm người. Họ có thể nhận được email bên ngoài nếu được quản trị viên cho phép.
 • Nhóm phân phối có thể được nâng cấp lên nhóm Microsoft 365 .
 • Nhóm phân phối có thể được thêm vào một nhóm trong Microsoft Teams.
 • Không thể thêm nhóm Microsoft 365 vào như là thành viên của nhóm phân phối.
 • Bảo mật hỗ trợ thư (Mail-enable security) : 
 • Các nhóm bảo mật hỗ trợ thư hoạt động giống như các nhóm bảo mật thông thường, ngoại trừ việc chúng không thể được quản lý động thông qua Azure Active Directory và không thể chứa thiết bị.
 • Chúng bao gồm khả năng gửi thư cho tất cả các thành viên trong nhóm.
 • Nhóm bảo mật hỗ trợ thư có thể được thêm vào một Team.
 • Bảo mật (Security) : 
 • Nhóm bảo mật được sử dụng để cấp quyền truy cập vào tài nguyên Microsoft 365, chẳng hạn như SharePoint. Chúng có thể giúp quản trị dễ dàng hơn vì bạn chỉ cần quản trị nhóm thay vì thêm người dùng vào từng tài nguyên riêng lẻ.
 • Không thể thêm nhóm Microsoft 365 vào như là thành viên của nhóm bảo mật.

pPop5j l78c7RCh9K6mWUzQI4Ud5rbJ horvSRMzbgkWbgzyyVpbDBv5h33r7

Thông tin cơ bản – Basics : Bạn nhập tên Nhóm và thêm mô tả về nhóm nếu cần.

n83agY7eHa MZSVyLdDp4syJKIlWdy7 ZObbZz6gO3glVMoLoctsm7ti5ZpoqCn3sBHw8D1nqlWd1Ea16fPmAep2MsVmgaDoFxxeZKjbLmJ7YJYeyErh1IyWZLs6 aiKHKmFSFO5

Chủ sở hữu – Owners

(Chỉ khả dụng khi bạn tạo nhóm Microsoft 365, các nhóm khác có thể tạo sở hữu nhóm sau khi tạo xong nhóm) Bạn thêm chủ sở hữu cho nhóm Microsoft 365. Họ có thể thêm hoặc loại bỏ thành viên, xóa cuộc hội thoại khỏi hộp thư đến chia sẻ và thay đổi cài đặt nhóm. Chủ sở hữu nhóm cũng có thể đổi tên nhóm, cập nhật mô tả, v.v. 

w1FTrDE02ynEIFwNCGBRB 1BA0Gjt2NN8tN Yi SgVUoLhZgwfoQHU4FSwxcrG3B5253TTp6CL9fDLVfPY8YptXu Mu12PNLVF5c

Thành viên – Members

(Chỉ khả dụng khi bạn tạo nhóm Microsoft 365, các nhóm khác có thể tạo thành viên nhóm sau khi tạo xong nhóm) Thành viên nhóm có quyền truy nhập vào mọi thứ trong nhóm, bao gồm nội dung nhóm như thư email, tệp và lịch dùng chung. Theo mặc định, thành viên nhóm có thể mời khách tham gia nhóm của bạn nhưng họ không thể chỉnh sửa cài đặt nhóm.

cp7x

 • Chọn quyền riêng tư : Công khai (mọi người đều có thể tham gia mà không cần chủ sở hữu nhóm phê duyệt) hoặc Riêng tư (chỉ chủ sở hữu mới được thêm thành viên vào nhóm)
 • Đối với nhóm Microsoft 365, bạn có thể tự động tạo một Team cho nhóm bằng cách check vào phần Thêm Microsoft Teams vào nhóm của bạn.

Đối với nhóm phân phối vào nhóm bảo mật hỗ trợ thư, bạn có thể cho phép người ngoài gửi email cho nhóm ở cài đặt Liên lạc.

BFi v7L6fco UEIbc59yaJio6DHinmdeeOpAQoVgD9wWsDNQaetw3EyNcArv2JVX1yTkFxSbfTeswYfNfbeVj oWgt8CB45Yem EEXsRubWBKMRY9IES 6X1QeGSOFzzNg03l

Hoàn tất – Finish : 

 • Bạn xem lại tất cả thông tin nhóm : loại nhóm, thông tin cơ bản, .. nếu cần chỉnh sửa thông tin gì hãy bấm vào Chỉnh sửa (Edit) tương ứng.

Bấm Tạo nhóm (Create group) để tạo nhóm mới.

dHfI7l6umFo1vXFar7S9 s5CAStWAcJ4c36KmZGF3Spc5T6Ml7bu5Y9UZTvF1J gLMbezD1HIAk7 y2SQYNTmrf5xjbxXYuSFDg4KGOcE iMWnTAfR8Y nGuNlsGfoRbwiNZ9Ovm

Scroll to Top