Xoá và khôi phục người dùng

Updated on Tháng Ba 24, 2022

Bạn có thể xóa tài khoản người dùng không sử dụng. Các giấy phép sản phẩm và dữ liệu của tài khoản cũng sẽ được loại bỏ.

Xóa người dùng (Delete user)

Bấm chọn vào tài khoản người dùng cần chỉnh sửa > chọn Xóa người dùng (Delete user)

fJX807RiujT9D4q1BvTO3u71q71fEjItXhrXexR6yyOUily2mRa0UqcI3G7yH4IyVJ8x1YwRJ8afVznCSniPMQ5jt 5MUiF3FlW7IzY5AVJLxA YYQscgUXbnqN2pfM8FrpFHQhv

 • Bạn có thể chọn (có thể chọn tất cả) các tùy chọn xóa người dùng sau :
  • Biệt danh Email sẽ bị loại bỏ : tùy chọn này sẽ xóa các địa chỉ bí danh (email aliases) của tài khoản, cho phép các email aliases này có thể tạo lại cho các tài khoản khác. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, bạn cần phải dùng PowerShell để chạy lệnh xóa email aliases khi cần đến, vì vậy bạn nên chọn xóa từ đầu để tránh phiền phức sau này.
  • Quyền đại diện hộp thư sẽ bị loại bỏ : tùy chọn này sẽ xóa các quyền truy cập hộp thư tài khoản bị xóa của các tài khoản được phân quyền.
  • Cung cấp cho người khác quyền truy cập vào tệp OneDrive…: tùy chọn này cho phép bạn phân quyền truy cập OneDrive của tài khoản bị xóa trong vòng 30 ngày (hoặc hơn nếu bạn đã cài đặt tăng thời gian lưu trữ OneDrive).

Cấp cho một người dùng khác quyền truy cập vào hộp thư : tùy chọn này cho phép bạn phân quyền cho tài khoản khác truy cập hộp thư của tài khoản bị xóa (bạn sẽ cần cài đặt cung cấp quyền truy cập email cho người dùng khác).  Dữ liệu email của hộp thư này sẽ chuyển vào hộp thư chia sẻ ( shared mailbox ), những dữ liệu không phải email vẫn bị xóa hoàn toàn sau 30 ngày.

u22tDR9EL8aeYFmo6VX0zTHSCaWu1vZMudIOkgitn5qCXsSQCcszCgziS5Z5ZfARh lo2NaYV1euR6t753xCYgA gtvGHhVJpxk8bJJee23pm5CiYmJIuDg

Bấm Xóa người dùng (Delete user) để hoàn tất.

Khôi phục người dùng đã xóa (Restore user)

 • Để khôi phục người dùng đã xóa,trên trang quản trị Microsoft bạn vào Menu điều hướng > Người dùng (Users) > Người dùng đã bị xóa (Deleted users)
 • Trang Người dùng đã bị xóa này sẽ hiển thị các thông tin Tên hiển thị, Tên người dùng , thời điểm xóa .v.v. của tài khoản người dùng.
 • Bạn chọn tài khoản người dùng cần khôi phục và bấm Khôi phục người dùng (Restore user) . 

iYcz4ez3Cf9OyOrV57CsC0uZmuJXUt4uLcR5iqctSSTiogj2hWWRUoUEQJaf2sfunSEoPn2NvBEy2jjuB8cRG

Tạo lại mật khẩu cho người dùng vừa khôi phục > bấm Khôi phục (Restore) để hoàn tất.

tR4Q4k7 UhG ovukvoysSVR13820Qky nSVsXw3T6oC2N3ctvZ7rsSM5PkgoTaAxQJkIsRAb tKjIh0LSWqYkzr0kaRcgAQ2LPWXxj3f iC2HcapRk2yuHwZm0Oq343KLYTz n91

 • Việc khôi phục tài khoản người dùng‎ sẽ khôi phục mọi dữ liệu được liên kết, gán giấy phép sản phẩm và cấp quyền truy nhập vào mọi dịch vụ mà họ có thể truy nhập trước khi bị xóa.
 • Tài khoản người dùng đã xóa sẽ có 30 ngày để khôi phục. Sau thời gian này, tài khoản sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục lại được nữa.
Scroll to Top