Thêm người dùng mới

Updated on Tháng Ba 24, 2022

Để thêm người dùng mới bạn chọn kGBMEwfAWG5lSMnHnk1bFRH741LHfXutw8Y7qlw nEmD8egmAJTrJVIRd5aa7kXU5iwT3UWbM mTPqUU3dTDPoibC4 pBHQt8 Thêm người dùng (Add a user) sau đó nhập các thông tin người dùng theo các bước trên bảng tạo user như sau : 

Thông tin cơ bản

 • Tên , Họ (First name, Last name) : Tên của người dùng.
 • Tên hiển thị (Display name) : tên hiển thị sẽ tự động ghép Tên và Họ tuy nhiên bạn vẫn có thể chỉnh sửa theo ý bạn.
 • Tên người dùng (Username) : tên của tài khoản user ( không bao gồm phần tên miền, phần tên miền bạn chọn ở phía sau )
 • Miền (Domains) : trường hợp bạn có nhiều tên miền trong gói, chọn tên miền bạn muốn tạo ở đây.
 • (Tùy chọn) Tự động tạo mật khẩu (Automatically create a password) : hệ thống tự tạo mật khẩu, nếu bỏ chọn bạn sẽ tạo mật khẩu theo ý muốn. Mật khẩu này yêu cầu có từ 8 – 256 ký tự và phải kết hợp ba trong số các yếu tố sau : có chữ thường(a,b,c..), chữ in hoa(A,B,C…), số (1,2,3..) và ký tự đặc biệt (@,#,* …). VD : Pass@123
 • (Tùy chọn) Yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu (Require this user to change their password when they first sign in) : tùy chọn cho phép user đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu
 • (Tùy chọn) Gửi mật khẩu trong email khi hoàn thành (Send password in email upon complete) : thêm địa chỉ email để gửi tài khoản user. Sau khi bạn tạo xong user, nội dung tên tài khoản và mật khẩu sẽ được hệ thống tự động gửi vào địa chỉ email bạn thêm ở đây. 
 • Bấm Tiếp theo (Next) để tiếp tục.

0 9aEGr3xZwVFOx1KXbQbcaKQnJwJ6ZU8PFRikuGu8lR7YWDWBbgmCmxWh3Rjek2 5mzFMq1AhJBgMjaRca6W93AKH dUc4WXN9xBmsYgtbas9LqJ9wYVUW365kXjfsI iuctOV

Giấy phép sản phẩm Product license

 • Bạn có thể chọn vị trí vùng miền ở Chọn vị trí (Select location)
 • Bảng này sẽ hiển thị số giấy phép (Licenses) hiện tại của bạn
 • Bạn chọn Gán giấy phép sản phẩm cho người dùng (Assign user a product license) để cấp phép cho người dùng.
 • Nếu bạn đã hết giấy phép, bạn vẫn có thể tạo user và chọn Tạo người dùng mà không cần giấy phép sản phẩm (Create user without product license). Sau đó bạn có thể mua thêm license và gán lại sau hoặc đơn giản là chỉ tạo người dùng để cấp vai trò quản trị.
 • Bạn có thể vào Ứng dụng (Apps) để bỏ quyền sử dụng các ứng dụng của user. Mặc định tất cả các ứng dụng đều sẽ được bật.

Bấm Tiếp theo (Next).

ZK5Rn51CZG52Q1kOWMcceo8qr3J1RgkA9zqx68YSiGm54SxNLc h4l6vvgxEfmF NFrVSPPGbkODy g WYtJULiD1wiz4BL uKwZI6dvcQW t

Cài đặt tùy chọn (Không bắt buộc)

 • Bạn bấm Vai trò (Roles) > chọn Truy cập trung tâm quản trị (Admin center access) để phân quyền quản trị cho user. Nếu là user thường bạn có thể bỏ qua bước này. Bạn có thể thêm vai trò quản trị cho người dùng sau.
 • Bạn có thể thêm thông tin cá nhân cho user ở mục Thông tin hồ sơ (Profile info) như chức danh, địa chỉ nhà, SĐT .v.v. Bạn hoặc user mới luôn có thể thêm thông tin này sau.

Bấm Tiếp theo (Next).

 • Xem xét và hoàn tất (Review and finish) : kiểm tra lại thông tin
 • Các thông tin user bạn đã tạo ở 3 bước trước sẽ hiển thị ở đây, bạn sẽ rà soát lại xem các thông tin đã đúng hay chưa và Chỉnh sửa nếu cần (Edit)

Bấm Hoàn tất việc thêm (Finish adding) để hoàn tất thêm user mới.

YnPhwCgT5nxZV Rrkk391 seXNQVikdMo7VR4otiV7g7vNHmgsB ZJEgdAfnzE NdjNbjFe3HysudOXn0zNE7jrt7eKRTUsk6ZHczXAwVilvCvDQbpOMqIQZXGSYi ADDE4z 70S

 • Bạn sẽ nhận được thông báo tài khoản đã được thêm hoàn tất. Bạn có thể tạo một template – mẫu tạo tài khoản user để sử dụng khi tạo các tài khoản tương tự. Khi bạn áp dụng mẫu này chỉ cần thêm các thông tin họ tên tài khoản và mật khẩu, các cài đặt còn lại sẽ tương tự như tài khoản tạo mẫu ( giấy phép, quyền quản trị, địa chỉ email gửi tài khoản..v..v..)

BấmThêm người dùng khác (Add another user) để tiếp tục tạo thêm người dùng hoặc bấm Đóng (Close) để hoàn tất tạo tài khoản.

Dwf MGM2E033WBSqPeHWHcym54MTMYg5tfymjBAqDsfFBDUlEOqQ 9yjh7oEKkUOPPgZBv2D62R3CrOQiVE3 I0eb3lCaA0hMnaN SwpKsiQlfCw8AbVgC8J0K2Yg3mvEfXQTmZv

Scroll to Top