Khoá và mở khoá người dùng

Updated on Tháng Ba 24, 2022

Khi bạn khoá bất kì một tài khoản, mọi hoạt động đăng nhập mới cho tài khoản đó sẽ bị ngừng ngay lập tức và nếu có người đăng nhập vào tài khoản đó, tài khoản đó sẽ tự động bị đăng xuất khỏi tất cả dịch vụ Microsoft trong vòng 60 phút.

Việc khoá tài khoản đăng nhập sẽ không ngăn tài khoản nhận thư và không xóa bất kỳ dữ liệu nào.

Để khoá tài khoản bạn vào Trang quản trị https://admin.microsoft.com . Truy cập Người dùng -> Người dùng hoạt động và lựa chọn người dùng bạn muốn khoá và lựa chọn Chặn đăng nhập

ofQ8YPX4whYvg6fWHJ6TdQnrIoyMvTz5gpKEMZFxwjAahEK5S4ocGhYdAvjkaF0OcvT5Cl83erVFNgvjpKu4gnUqqau18rv89b 6vsonsCZJvFlW bLFuJsSpz4beyyJH8iJ3D17

Để mở khoá tài khoản, lựa chọn lại tài khoản cần mở khoá chọn Bỏ chặn đăng nhập và bỏ tích Chặn hoạt động đăng nhập của người dùng này

Scroll to Top