Chia sẻ, cộng tác và làm việc chung

Updated on Tháng Ba 24, 2022

Tất cả các tài liệu lưu trữ trên Cloud đều cho phép bạn cộng tác làm việc chung với đồng nghiệp khác. Bạn có thể cộng tác theo dạng Cá nhân – Cá nhân, Cá nhân – Nhóm. Tất cả các tệp sẽ được tự động đồng bộ và lưu trữ nên bạn hoàn toàn không cần lo lắng về việc xảy ra lỗi dữ liệu trong lúc làm việc cùng nhau.

Các ứng dụng bạn có thể cùng cộng tác bao gồm OneDrive, Word, Excel và PowerPoint

Để thêm người dùng hoặc nhóm cùng làm việc vào tệp, bạn lựa chọn nút Chia sẻ ở góc trên bên phải cửa sổ ứng dụng.

  • Trong phần Gửi liên kết bạn thêm tài khoản hoặc nhóm khác có thể cùng cộng tác với bạn và ấn Gửi
  • Trong phần Sao chép liên kết bạn có thể thiết lập quyền xem tệp: Bất cứ ai cũng có thể xem, Chỉ người trong tổ chức có thể xem, Tạo đường dẫn riêng cho những người được xem hoặc bạn cũng có thể đặt mật khẩu riêng cho tệp.
image 15
Chia sẻ, cộng tác và làm việc chung 2

Scroll to Top