So sánh phiên bản Microsoft 365 Enterprise

Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp lớn.

So sánh tính năng

Ứng dụng Microsoft 365
Bản quyền ứng dụng Office cho máy tính.
Ứng dụng cho điện thoại.
Ứng dụng cho Web.
Cài đặt ứng dụng cho 5 PC/Mac + 5 máy tính bảng + 5 điện thoại.
Tính năng cao cấp.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ.
Email, lịch và lịch hẹn
Exchange Online.
Kích thước hộp thư.
Hỗ trợ Lịch.
Outlook phiên bản Desktop.
Hộp thư lưu trữ không giới hạn.
Exchange Online Protection.
Hộp thư thư mục công cộng.
Hộp thư tài nguyên.
Hộp thư không hoạt động.
Microsoft Shifts.
Microsoft Bookings.
Cuộc họp, gọi điện trực tuyến
Microsoft Teams.
Không giới hạn hội thoại.
Sự kiện trực tuyến.
Chia sẻ màn hình và tùy chọn ảnh nền.
Ghi lại cuộc họp.
Thông báo ưu tiên.
Hệ thống điện thoại.
Hội họp âm thanh.
Hộp thư không hoạt động.
Skype cho Doanh nghiệp.
Mạng xã hội, mạng nội bộ và lưu trữ
SharePoint.
Thêm dung lượng lưu trữ mỗi giấy phép cho tổ chức (thêm vào cùng 1TB bộ nhớ SharePoint đã cung cấp).
OneDrive cho người dùng.
Yammer Enterprise.
Kiến thức, thông tin chi tiết và nội dung
Microsoft Graph API.
Microsoft Search.
Microsoft Stream.
Microsoft Forms.
Microsoft Lists.
Delve.
Phân tích
Điểm năng suất.
Điểm bảo mật.
Quản lý tuân thủ.
MyAnalytics.
Thông tin chi tiết của MyAnalytics.
Power BI Pro.
Quản lý dự án và công việc
Microsoft Planner.
Microsoft To-Do.
Briefing Email.
Tự động hóa doanh nghiệp
Power Apps for Microsoft 365.
Power Automate for Microsoft 365.
Power Virtual Agent for Teams.
Dataverse for Teams.
Quản lý điểm cuối và ứng dụng
Microsoft Intune.
Mobile Device Management.
Microsoft Endpoint Manager.
Mobile application management.
Windows AutoPilot.
Windows Hello for Business.
Hỗ trợ chính sách nhóm.
Chia sẻ bản quyền ứng dụng Microsoft 365.
Endpoint Analytics.
Cortana management.
Bảo vệ khỏi mối đe dọa
Microsoft Defender Antimalware.
Microsoft Defender Firewall.
Microsoft Defender Exploit Guard.
Microsoft Defender Credential Guard.
BitLocker và BitLocker To Go.
Windows Information Protection.
Microsoft Defender for Endpoint.
Microsoft Defender for Identity.
Microsoft Defender for Office 365.
Application Guard for Office 365.
Safe Documents.
Identity and access management
Azure Active Directory Premium.
Cấp phép Người dùng.
Self Service Password Reset.
Báo cáo bảo mật nâng cao.
Xác thực đa yếu tố.
Quyền truy cập có điều kiện.
Risk Based Conditional Access / Identity Protection.
Quản lý danh tính đặc quyền.
Truy cập bài đánh giá.
Entitlement Management.
Microsoft 365 Groups.
On-premises Active Directory sync for SSO.
DirectAccess được hỗ trợ.
Windows Hello for Business.
Phân tích mối đe dọa nâng cao của Microsoft.
Quản lý quyền truy cập Windows Store.
Cloud Access Security Broker
Cloud App Security Discovery.
Office 365 Cloud App Security.
Microsoft Cloud App Security.
Bảo vệ thông tin
Azure Information Protection.
Manual sensitivity labels.
Automatic sensitivity labels.
Machine Learning-based sensitivity labels.
Ngăn ngừa mất dữ liệu (DLP) cho Email và tệp Office 365.
Ngăn ngừa mất dữ liệu hội thoại nhóm (DLP).
Endpoint DLP.
Basic Office Message Encryption.
Advanced Office Message Encryption.
Customer Key for Office 365.
Quản trị thông tin
Nhãn lưu giữ thủ công.
Basic org-wide or location-wide retention policies.
Chính sách lưu giữ tự động dựa trên quy tắc.
Machine Learning-based retention.
Chính sách lưu giữ tin nhắn của nhóm.
Quản lý hồ sơ.
eDiscovery và kiểm toán
Tìm kiếm nội dung.
Core eDiscovery (including Hold and Export).
Litigation Hold.
eDiscovery Chuyên sâu.
Kiểm toán cơ bản.
Kiểm toán chuyên sâu.
Quản lý rủi ro nội bộ
Quản lý rủi ro nội bộ.
Tuân thủ giao tiếp.
Rào cản thông tin.
Hộp khóa khách hàng.
Quản lý quyền truy cập đặc quyền.
Bản quyền Windows
Windows 10 Enterprise.
Windows Virtual Desktop (WVD).
Universal Print.
 • Plan 2
  100GB
  Plan 2
  10 GB
  Từ 1 TB trở lên
  Plan 1
  Plan 1
 • Plan 2
  100GB
  Plan 2
  10 GB
  Từ 1 TB trở lên
  Plan 2
  Plan 2
 • Chỉ dành cho thiết bị di động
  Plan 1
  50GB
  Tối đa 50 GB
  Plan 2
  10 GB
  Từ 1 TB trở lên
 • Plan 2
  100GB
  Plan 2
  10 GB
  Từ 1 TB trở lên
  AIP for O365
 • Plan 2
  100GB
  Plan 2
  10 GB
  Từ 1 TB trở lên
  Plan 2
  AIP for O365
Scroll to Top