Microsoft Kaizala

Ứng dụng nhắn tin di động và quản lý công việc đơn giản và bảo mật.

Microsoft Kaizala

Ứng dụng nhắn tin di động và quản lý công việc đơn giản và bảo mật.

Điều phối công việc hiệu quả hơn

Liên lạc qua nhắn tin đa phương tiện cùng với gọi video và âm thanh bằng giao diện trò chuyện đơn giản của Microsoft Kaizala. Quản lý tác vụ, thu thập dữ liệu và tập hợp thông tin chuyên sâu bằng thẻ hành động quản lý công việc được tích hợp.

Điều phối công việc hiệu quả hơn

Liên lạc qua nhắn tin đa phương tiện cùng với gọi video và âm thanh bằng giao diện trò chuyện đơn giản của Microsoft Kaizala. Quản lý tác vụ, thu thập dữ liệu và tập hợp thông tin chuyên sâu bằng thẻ hành động quản lý công việc được tích hợp.

Tham gia cùng mạng lưới của bạn

Kết nối một cách an toàn với hàng triệu người và tạo các nhóm linh hoạt bao gồm hệ thống phân cấp, mô hình trung tâm và điểm kết nối, bằng mô hình thư mục mở của Kaizala. Người dùng đăng ký ứng dụng miễn phí dành cho thiết bị di động bằng số điện thoại.

Tham gia cùng mạng lưới của bạn

Kết nối một cách an toàn với hàng triệu người và tạo các nhóm linh hoạt bao gồm hệ thống phân cấp, mô hình trung tâm và điểm kết nối, bằng mô hình thư mục mở của Kaizala. Người dùng đăng ký ứng dụng miễn phí dành cho thiết bị di động bằng số điện thoại.

Số hóa quy trình kinh doanh

Tích hợp các hệ thống doanh nghiệp bằng thẻ hành động tùy chỉnh và API mở của Microsoft Kaizala. Tự động hóa các quy trình sử dụng bằng Microsoft 365 tích hợp với Microsoft Flow, SharePoint, Excel và Power BI.*

Số hóa quy trình kinh doanh

Tích hợp các hệ thống doanh nghiệp bằng thẻ hành động tùy chỉnh và API mở của Microsoft Kaizala. Tự động hóa các quy trình sử dụng bằng Microsoft 365 tích hợp với Microsoft Flow, SharePoint, Excel và Power BI.*

Quản lý và bảo vệ dữ liệu của bạn

Nhận quyền sở hữu dữ liệu đầu cuối, bảo mật cấp doanh nghiệp và các tiêu chuẩn tuân thủ hàng đầu trong ngành với Microsoft Kaizala. Dễ dàng quản lý các nhóm và người dùng bằng các chức năng quản trị nâng cao.*

Quản lý và bảo vệ dữ liệu của bạn

Nhận quyền sở hữu dữ liệu đầu cuối, bảo mật cấp doanh nghiệp và các tiêu chuẩn tuân thủ hàng đầu trong ngành với Microsoft Kaizala. Dễ dàng quản lý các nhóm và người dùng bằng các chức năng quản trị nâng cao.*

Các sản phẩm của Microsoft

Làm việc hiệu quả ở mọi nơi

Dành cho gia đình

Bao gồm bản quyền bộ ứng dụng Office 365 cùng với dung lượng lưu trữ tối đa lên tới 1TB. Tối đa cho 6 người trong cùng 1 gia đình sử dụng

Xem thêm
Bảo mật doanh nghiệp của bạn

Dành cho doanh nghiệp

Email cấp doanh nghiệp cùng với khả năng cộng tác trong thời gian thực. Lưu trữ 1TB/người dùng. Sử dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tối đa 300 người

Xem thêm
Có được giải pháp tiết kiệm chi phí

Dành cho tổ chức

Sở hữu bộ công cụ cộng tác cấp cao, khả năng bảo mật cấp doanh nghiệp cùng với lưu trữ từ 5TB đến không giới hạn. Không giới hạn người dùng

Xem thêm

Bạn chưa lựa chọn được sản phẩm? Liên hệ với MSO

Scroll to Top