Microsoft Defender for Identity

Giúp bảo vệ bối cảnh bảo mật danh tính của bạn.

Bảo vệ bảo mật danh tính

Sử dụng Microsoft Defender for Identity để giúp các nhóm hoạt động bảo mật bảo vệ danh tính tại chỗ và tạo mối liên hệ giữa tín hiệu với Microsoft 365.

giảm bề mặt tấn công

Giảm bề mặt tấn công

Hiểu vị trí rủi ro của bạn để chủ động giảm thiểu tiếp xúc với các cuộc tấn công với Microsoft Defender for Identity.

phát hiện trong thời gian thực

Phát hiện trong thời gian thực

Được cảnh báo về các hoạt động đáng ngờ, danh tính bị xâm phạm và chuyển động bên trong tổ chức của bạn.

điều tra các mối đe dọa

Điều tra các mối đe dọa

Tương quan các cảnh báo danh tính với các sự cố trong Bộ bảo vệ Microsoft 365, cung cấp cho nhóm bảo mật bối cảnh quan trọng khi điều tra các mối đe dọa.

ứng phó với các mối đe dọa toàn diện

Ứng phó với các mối đe dọa một cách toàn diện

Thực hiện hành động ngay lập tức đối với danh tính bị xâm phạm hoặc sử dụng các quy tắc phát hiện tùy chỉnh để tự động hóa phản hồi phù hợp với nhu cầu của tổ chức bạn.

Vai trò của Microsoft Defender for Identity

Nhận thông tin chi tiết và thông tin chi tiết dựa trên đám mây trong từng giai đoạn của vòng đời tấn công với Defender for Identity và giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng nhận dạng của bạn.
Microsoft Defender for Identity

Tăng cường phòng thủ của bạn với các đánh giá nhận dạng

Giúp các nhóm hoạt động bảo mật xác định các lỗ hổng cấu hình và nhận các đề xuất để giải quyết chúng. Đánh giá trạng thái bảo mật danh tính được hiển thị trong Microsoft Secure Score để tăng khả năng hiển thị.

Nhận các phát hiện hàng đầu kéo dài vòng đời tấn công

Xác định các mối đe dọa nhanh chóng và chính xác bằng phân tích thời gian thực và dữ liệu thông minh bằng cách sử dụng các nguồn như theo dõi sự kiện cho Windows, dữ liệu cấu hình từ Azure Active Directory, sự kiện kiểm tra và lưu lượng truy cập mạng—tất cả được ánh xạ tới các kỹ thuật MITRE ATT&CK.

Làm nổi bật danh tính có nguy cơ cao nhất

Ưu tiên những người dùng rủi ro nhất trong tổ chức của bạn. Kết hợp thông tin chi tiết từ danh tính tại chỗ và đám mây để nhận điểm ưu tiên điều tra người dùng dựa trên hành vi được quan sát và số lượng sự cố trước đó.

phát hiện danh tính

Phản ứng ngay lập tức với danh tính bị xâm phạm

Ngay lập tức hạn chế các danh tính được xác nhận là bị xâm phạm để chúng không thể tồn tại trong tổ chức của bạn hoặc bị khai thác thêm.

Bảo vệ mối đe dọa tích hợp với SIEM và XDR

Trao quyền cho những người bảo vệ của bạn để bảo mật hiệu quả tài sản kỹ thuật số của bạn bằng cách kết hợp phát hiện và phản hồi mở rộng (XDR) và thông tin bảo mật và quản lý sự kiện (SIEM).
Bộ bảo vệ microsoft 365

Bộ bảo vệ Microsoft 365

Có được khả năng hiển thị và bảo mật thống nhất trên các điểm cuối, danh tính, email và ứng dụng đám mây với giải pháp XDR hàng đầu trong ngành.

Microsoft Sentinel

Tổng hợp dữ liệu bảo mật và cảnh báo tương quan từ hầu hết mọi nguồn với SIEM gốc trên đám mây của Microsoft. Microsoft Defender for Identity.

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Đám mây

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Đám mây

Giúp bảo vệ khối lượng công việc đa đám mây và đám mây lai của bạn với các chức năng XDR tích hợp

Các sản phẩm của Microsoft

Làm việc hiệu quả ở mọi nơi

Dành cho gia đình

Bao gồm bản quyền bộ ứng dụng Office 365 cùng với dung lượng lưu trữ tối đa lên tới 1TB. Tối đa cho 6 người trong cùng 1 gia đình sử dụng

Xem thêm
Bảo mật doanh nghiệp của bạn

Dành cho doanh nghiệp

Email cấp doanh nghiệp cùng với khả năng cộng tác trong thời gian thực. Lưu trữ 1TB/người dùng. Sử dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tối đa 300 người

Xem thêm
Có được giải pháp tiết kiệm chi phí

Dành cho tổ chức

Sở hữu bộ công cụ cộng tác cấp cao, khả năng bảo mật cấp doanh nghiệp cùng với lưu trữ từ 5TB đến không giới hạn. Không giới hạn người dùng

Xem thêm

Bạn chưa lựa chọn được sản phẩm? Liên hệ với MSO

Scroll to Top