Microsoft Defender for Identity

Giúp bảo vệ bối cảnh bảo mật danh tính của bạn.

Quản lý rủi ro về danh tính

Sử dụng Microsoft Defender for Identity để giúp các nhóm hoạt động bảo mật bảo vệ danh tính tại chỗ và tạo mối liên hệ giữa tín hiệu với Microsoft 365.
Defender for Identity icon 1

Xác định và giải quyết các lỗ hổng

Giúp loại bỏ các lỗ hổng tại chỗ để ngăn chặn các cuộc tấn công trước khi chúng xảy ra.

Defender for Identity icon 2

Đánh giá các mối đe dọa một cách hiệu quả

Giúp các nhóm hoạt động bảo mật sử dụng hiệu quả thời gian của họ nhờ nắm rõ các mối đe dọa lớn nhất.

Defender for Identity icon 3

Tập trung vào các mối đe dọa thực sự

Giúp các nhóm hoạt động bảo mật ưu tiên thông tin cần tập trung đối với các mối đe dọa thực sự, thay vì các tín hiệu giả.

Defender for Identity 2

Giúp ngăn chặn các cuộc tấn công

Giúp các nhóm hoạt động bảo mật xác định lỗ hổng cấu hình và nhận đề xuất giải quyết các lỗ hổng đó bằng Microsoft Defender for Identity. Các đánh giá về vị thế bảo mật danh tính sẽ hiển thị trong Microsoft Secure Score để tăng khả năng hiển thị.

Defender for Identity 3

Phát hiện các hoạt động khả nghi

Sử dụng chức năng phân tích theo thời gian thực và thông tin dữ liệu với Microsoft Defender for Identity để ưu tiên và hiển thị các mối đe dọa thực sự. Các bản cập nhật thường xuyên sẽ được gửi trực tiếp từ đám mây để giúp bạn phát hiện sự cố sớm nhất có thể.

Defender for Identity 4

Điều tra hành vi rủi ro

Ưu tiên người dùng rủi ro nhất trong tổ chức của bạn bằng điểm ưu tiên điều tra người dùng dựa trên hành vi đã quan sát và số lượng sự cố trước đó.

Defender for Identity 5

Tìm kiếm các mối đe dọa

Giúp đảm bảo khắc phục hiệu quả bằng cách sử dụng dữ liệu Microsoft Defender for Identity trong các truy vấn tìm kiếm nâng cao. Liên hệ tương quan dữ liệu này trên email, điểm cuối và ứng dụng để tìm mối đe dọa trên toàn tổ chức của bạn bằng cách sử dụng Bộ bảo vệ Microsoft 365.

Các sản phẩm của Microsoft

Làm việc hiệu quả ở mọi nơi

Dành cho gia đình

Bao gồm bản quyền bộ ứng dụng Office 365 cùng với dung lượng lưu trữ tối đa lên tới 1TB. Tối đa cho 6 người trong cùng 1 gia đình sử dụng

Xem thêm
Bảo mật doanh nghiệp của bạn

Dành cho doanh nghiệp

Email cấp doanh nghiệp cùng với khả năng cộng tác trong thời gian thực. Lưu trữ 1TB/người dùng. Sử dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tối đa 300 người

Xem thêm
Có được giải pháp tiết kiệm chi phí

Dành cho tổ chức

Sở hữu bộ công cụ cộng tác cấp cao, khả năng bảo mật cấp doanh nghiệp cùng với lưu trữ từ 5TB đến không giới hạn. Không giới hạn người dùng

Xem thêm

Bạn chưa lựa chọn được sản phẩm? Liên hệ với MSO