Microsoft Cloud App Security 1

Microsoft Cloud App Security

Nâng cao vị thế bảo mật của bạn bằng cách kiểm soát môi trường đám mây.
Cùng Microsoft Cloud App Security (MCAS) xác định và chống lại các mối đe dọa trên mạng ở khắp các dịch vụ đám mây của bạn, trình cung cấp bảo mật truy nhập đám mây (CASB) mang đến khả năng quan sát đa năng, kiểm soát việc di chuyển dữ liệu và phân tích phức tạp.

Các lợi ích chính

Icon 1

Khám phá và quản lý ứng dụng của bạn trong doanh nghiệp

Hợp lý hóa bảo mật truy nhập đám mây với tích hợp gốc. Kiểm soát và kiểm tra các ứng dụng và tài nguyên của bạn.

Icon 2

Quản trị quyền truy nhập vào các ứng dụng và tài nguyên

Khám phá CNTT ngoài luồng trong tổ chức của bạn. Tìm hiểu và kiểm soát tài sản thông tin kỹ thuật số của bạn.

Icon 3

Kiểm tra việc tuân thủ các ứng dụng trên đám mây của bạn

Đánh giá theo các tiêu chuẩn tuân thủ, ngăn chặn rò rỉ và giới hạn quyền truy nhập vào dữ liệu theo quy định.

Phương pháp tiếp cận CASB của Microsoft

Sở hữu khả năng quan sát các ứng dụng và dịch vụ đám mây bằng các phân tích phức tạp để xác định và chống lại các mối đe dọa trên mạng. Kiểm soát cách thức dữ liệu của bạn được sử dụng, bất kể dữ liệu đó được lưu trữ ở đâu. Microsoft Cloud App Security tích hợp tự nhiên với các giải pháp bảo mật và danh tính đầu ngành, bao gồm Azure Active Directory, Intune và Microsoft Information Protection, cũng như bất kỳ giải pháp nào khác bạn muốn sử dụng.
Microsoft Cloud App Security 2

Các lợi ích chính

Microsoft Cloud App Security 3

Khám phá và quản lý ứng dụng của bạn trong doanh nghiệp

Xác định các ứng dụng và dịch vụ đám mây mà tổ chức của bạn sử dụng. Đánh giá mức độ rủi ro và tình trạng sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp của hơn 17.500 ứng dụng so với hơn 90 yếu tố rủi ro, rồi bắt đầu quản lý chúng để đảm bảo sự bảo mật và tuân thủ.

Microsoft Cloud App Security 4

Bảo vệ thông tin nhạy cảm của bạn ở bất cứ đâu trên đám mây

Nắm rõ, phân loại và bảo vệ chống lại khả năng lộ thông tin nhạy cảm đang lưu trữ hoặc tận dụng các chính sách sẵn dùng và quy trình tự động để áp dụng các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực và đang lưu trữ trên tất cả ứng dụng đám mây của bạn.

Microsoft Cloud App Security 5

Cho phép làm việc từ xa an toàn và phát hiện các hành vi bất thường

Phát hiện hành vi khác thường trên các ứng dụng đám mây để xác định mã độc tống tiền, người dùng bị xâm phạm hoặc các ứng dụng lừa đảo. Phân tích việc sử dụng có rủi ro cao và tự động khắc phục để giảm rủi ro cho tổ chức của bạn.

Microsoft Cloud App Security 6

Cho phép làm việc từ xa an toàn với khả năng kiểm soát trong thời gian thực

Sử dụng khả năng kiểm soát trong thời gian thực để cho phép bảo vệ chống mối đe dọa trên mọi điểm truy nhập liên quan tới môi trường của bạn.

Microsoft Cloud App Security 7

Quản lý vị thế bảo mật đám mây

Điều tra mọi lỗ hổng cấu hình bảo mật với dạng xem đa đám mây về mọi đề xuất cấu hình bảo mật nền tảng đám mây sử dụng Microsoft Cloud App Security.

Các sản phẩm của Microsoft

Làm việc hiệu quả ở mọi nơi

Dành cho gia đình

Bao gồm bản quyền bộ ứng dụng Office 365 cùng với dung lượng lưu trữ tối đa lên tới 1TB. Tối đa cho 6 người trong cùng 1 gia đình sử dụng

Xem thêm
Bảo mật doanh nghiệp của bạn

Dành cho doanh nghiệp

Email cấp doanh nghiệp cùng với khả năng cộng tác trong thời gian thực. Lưu trữ 1TB/người dùng. Sử dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tối đa 300 người

Xem thêm
Có được giải pháp tiết kiệm chi phí

Dành cho tổ chức

Sở hữu bộ công cụ cộng tác cấp cao, khả năng bảo mật cấp doanh nghiệp cùng với lưu trữ từ 5TB đến không giới hạn. Không giới hạn người dùng

Xem thêm

Bạn chưa lựa chọn được sản phẩm? Liên hệ với MSO