Microsoft 365 Family

Gói dịch vụ phù hợp gia đình, đội nhóm từ 2 - 6 người
Ico Sử dụng cho PC, Mac, IOS và Android
Ico 1TB dung lượng lưu trữ
Ico Tối đa 300 người dùng
 • Truy cập vào các tính năng hỗ trợ thông minh cộng với hàng trăm mẫu, ảnh lưu trữ, biểu tượng và phông chữ cao cấp trong Word, Excel, và PowerPoint.
 • Lưu và chia sẻ các tệp và ảnh trên các thiết bị với OneDrive.
 • Trải nghiệm tính năng bảo vệ bảo mật nâng cao trong OneDrive và Outlook.
 • Đặt cảnh báo vị trí trong ứng dụng di động Microsoft Family Safety*.
 • Mỗi người có thể sử dụng gói đăng ký cùng lúc trên tối đa 5 thiết bị.
 • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ qua trò chuyện hoặc điện thoại mà không tính thêm phí trong suốt thời gian đăng ký.

Microsoft 365 Personal

Gói dịch vụ cho cá nhân, phù hợp với 1 người dùng
Ico Sử dụng cho PC, Mac, IOS và Android
Ico 1TB dung lượng lưu trữ
Ico Tối đa 300 người dùng
 • Truy cập vào các tính năng hỗ trợ thông minh cộng với hàng trăm mẫu, ảnh lưu trữ, biểu tượng và phông chữ cao cấp trong Word, Excel, và PowerPoint
 • Lưu và chia sẻ các tệp và ảnh trên các thiết bị với OneDrive.
 • Trải nghiệm tính năng bảo vệ bảo mật nâng cao trong OneDrive và Outlook.
 • Mỗi người có thể sử dụng gói đăng ký cùng lúc trên tối đa 5 thiết bị.
 • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ qua trò chuyện hoặc điện thoại mà không tính thêm phí trong suốt thời gian đăng ký.
Scroll to Top