Microsoft Exchange Online Kiosk

Giải pháp Email cho doanh nghiệp chi phí thấp.
Ico Duyệt thư trên Outlook Web
Ico 02 GB dung lượng hộp thư
Ico Không giới hạn người dùng
 • Email, lịch và danh bạ hạng thương gia với hộp thư đến 2 GB cho mỗi người dùng.
 • Bảo vệ chống phần mềm độc hại cao cấp và lọc chống thư rác.
 • Hỗ trợ Exchange ActiveSync (EAS) cho điện thoại thông minh.
 • Hỗ trợ POP cho ứng dụng email.
 • Nhận trợ giúp bất kỳ lúc nào với sự hỗ trợ liên tục qua điện thoại và web của Microsoft.

Microsoft Exchange Online Plan 1

Email cấp doanh nghiệp bảo mật và đáng tin cậy với hộp thư 50 GB cho mỗi người dùng.
Ico Duyệt thư trên Outlook Web
Ico 50 GB dung lượng hộp thư
Ico Không giới hạn người dùng
 • Mỗi người dùng nhận được 50 GB dung lượng lưu trữ hộp thư và có thể gửi thư có kích cỡ lên tới 150 MB.
 • Bảo vệ chống phần mềm độc hại cao cấp và lọc chống thư rác.
 • Hỗ trợ Exchange ActiveSync (EAS) cho điện thoại thông minh.
 • Hỗ trợ POP cho ứng dụng email.
 • Hỗ trợ Hộp thư đến ưu tiên và Hộp thư lưu trữ tại chỗ.
 • Nhận trợ giúp bất kỳ lúc nào với sự hỗ trợ liên tục qua điện thoại và web của Microsoft.

Microsoft Exchange Online Plan 2

Email cấp doanh nghiệp bảo mật và đáng tin cậy với tính năng ngăn ngừa mất dữ liệu.
Ico Duyệt thư trên Outlook Web
Ico 100 GB dung lượng hộp thư
Ico Không giới hạn người dùng
 • Mỗi người dùng nhận được 100 GB dung lượng lưu trữ hộp thư và có thể gửi thư có kích cỡ tối đa 150 MB.
 • Lữu trữ không giới hạn với 100 GB dung lượng hộp thư chính và không giới hạn hộp thư lưu trữ tại chỗ.
 • Tính năng Unified Messaging được lưu trữ cung cấp tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số vào và chức năng tổng đài tự động của công ty.
 • Chính sách ngăn mất dữ liệu (DLP) tích hợp sẵn dựa trên tiêu chuẩn quy định như thông tin định danh cá nhân (PII) và ngành thẻ thanh toán (PCI), giúp xác định, kiểm soát và bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm thông qua phân tích nội dung chuyên sâu.

Microsoft Exchange Online Protection

Bảo vệ chống thư rác và phần mềm xấu, đồng thời duy trì truy nhập vào email trong và sau khi xảy ra trường hợp khẩn cấp.
Ico Bảo mật email
Ico Dịch vụ mở rộng
Ico Không giới hạn người dùng
 • Bảo vệ chống thư rác và phần mềm xấu, duy trì quyền truy nhập email trong và sau các trường hợp khẩn cấp và đơn giản hóa việc quản trị môi trường nhắn tin với sự trợ giúp từ Exchange Online Protection được triển khai trên một mạng lưới trung tâm dữ liệu toàn cầu.
 • Exchange Online Protection đã sẵn dùng với Exchange Online - Ưu đãi này chỉ áp dụng cho hộp thư của người dùng được lưu trữ tại chỗ.
Scroll to Top