Microsoft 365 E3

Microsoft 365 E3 kết hợp các ứng dụng năng suất hàng đầu cùng các chức năng bảo mật và tuân thủ cốt lõi.
Ico Sử dụng cho PC, Mac, IOS và Android
Ico Lưu trữ từ 1 TB trở lên
Ico Không giới hạn người dùng
 • Cải thiện năng suất và thúc đẩy văn hóa cộng tác bằng trải nghiệm kết nối.
 • Thay đổi cách bạn quản lý doanh nghiệp và cải thiện mối quan hệ khách hàng với quy trình làm việc tích hợp.
 • Chủ động bảo vệ thông tin nhân viên, dữ liệu và khách hàng của bạn bằng chức năng bảo mật thông minh.
 • Trải nghiệm Windows 10 Enterprise dành cho doanh nghiệp.
 • Không giới hạn dung lượng lưu trữ khi có từ 5 người dùng trở lên.

Microsoft 365 E5

Microsoft 365 E5 kết hợp các ứng dụng năng suất hàng đầu cùng các chức năng bảo mật, tuân thủ, thoại và phân tích nâng cao.
Ico Sử dụng cho PC, Mac, IOS và Android
Ico Lưu trữ từ 1 TB trở lên
Ico Không giới hạn người dùng
 • Mở rộng tính năng bảo vệ danh tính và bảo vệ trước mối đe dọa với chức năng bảo mật tích hợp và tự động, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công gây hại.
 • Tập hợp các chức năng bảo vệ thông tin và tuân thủ nâng cao để bảo vệ và quản trị dữ liệu, đồng thời giảm bớt rủi ro.
 • Sở hữu các chức năng cuộc gọi và hội thảo âm thanh trong đám mây để hỗ trợ nhóm của bạn.
 • Hưởng lợi từ các chức năng Power BI giúp bạn thu nhận giá trị doanh nghiệp đáng kể từ dữ liệu của mình.

Office 365 E1

Bao gồm các ứng dụng trên nền web như Excel và Outlook được tích hợp với các dịch vụ đám mây như OneDrive và Teams.
Ico Sử dụng cho PC, Mac, IOS và Android
Ico 1 TB dung lượng lưu trữ
Ico Không giới hạn người dùng
 • Các ứng dụng Office và dịch vụ kinh doanh trên nền web mới nhất. Không tích hợp các ứng dụng Office trên máy tính.
 • Email, dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp, cuộc họp và nhắn tin tức thời.
 • Năm lớp bảo mật và giám sát giúp duy trì an toàn cho dữ liệu của bạn.
 • Đảm bảo thời gian hoạt động 99,9%.

Office 365 E3

Bộ ứng dụng và dịch vụ năng suất trên nền điện toán đám mây với các chức năng tuân thủ và bảo vệ thông tin được tích hợp.
Ico Sử dụng cho PC, Mac, IOS và Android
Ico Lưu trữ từ 1 TB trở lên
Ico Không giới hạn người dùng
 • Cài đặt các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac, 5 máy tính bảng và 5 điện thoại cho mỗi người dùng.
 • Bảo vệ thông tin bằng tính năng mã hóa thư, quản lý quyền và ngăn mất dữ liệu cho email cũng như tệp.
 • Bảo vệ dữ liệu công ty bằng cách hỗ trợ truy nhập an toàn hơn vào các tài nguyên công ty và cho phép chia sẻ an toàn thông tin nhạy cảm ở cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức của bạn.
 • Tạo điều kiện tuân thủ pháp luật và lưu trữ email thông qua Khám phá Điện tử và giữ nội dung gốc cho hộp thư.
 • 1TB dung lượng lưu trữ khi đăng ký ít hơn 5 người dùng, trên 5 người dùng 5TB/người dùng. Có thể liên hệ để mua thêm dung lượng.

Office 365 E5

Bộ ứng dụng năng suất trên nền điện toán đám mây kết hợp với các dịch vụ thoại, phân tích, bảo mật và tuân thủ nâng cao.
Ico Sử dụng cho PC, Mac, IOS và Android
Ico Lưu trữ từ 1 TB trở lên
Ico Không giới hạn người dùng
 • Cài đặt các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac, 5 máy tính bảng và 5 điện thoại cho mỗi người dùng.
 • Thực hiện, nhận và chuyển cuộc gọi công việc từ mọi nơi, bằng mọi thiết bị.
 • Đưa ra quyết định đủ thông tin với tính năng phân tích và trực quan hóa dữ liệu.
 • Bảo vệ tổ chức chống lại các mối đe dọa độc hại trong thư email, liên kết (URL) và công cụ cộng tác.
 • Đánh giá rủi ro về tuân thủ, quản trị và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, cũng như đáp ứng hiệu quả các yêu cầu theo quy định.
 • 1TB dung lượng lưu trữ khi đăng ký ít hơn 5 người dùng, trên 5 người dùng 5TB/người dùng. Có thể liên hệ để yêu cầu tăng thêm dung lượng.

Apps for Enterprise

Bộ ứng dụng năng suất trên nền điện toán đám mây kết hợp với các dịch vụ thoại, phân tích, bảo mật và tuân thủ nâng cao.
Ico Sử dụng cho PC, Mac, IOS và Android
Ico 1 TB dung lượng lưu trữ
Ico Không giới hạn người dùng
 • Tải các ứng dụng Office luôn được cập nhật: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Microsoft Teams và nhiều ứng dụng khác.
 • Cài đặt các ứng dụng trên tối đa năm PC, năm máy tính bảng và năm thiết bị di động.
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive.
 • Yên tâm khi biết bạn được bảo mật và tuân thủ.
 • Truy nhập trợ giúp FastTrack.
 • Nhận trợ giúp bất kỳ lúc nào với sự hỗ trợ liên tục của Microsoft.
Scroll to Top