Đối tác Microsoft 365 hàng đầu tại Việt Nam

DÀNH CHO tổ chức giáo dục

Gói dịch vụ dành cho Học sinh, sinh viên và giáo viên tại các cơ sở đào tạo đủ điều kiện có thể đăng ký Office 365 Education gồm Word, Excel, PowerPoint, OneNote, và mới thêm Microsoft Teams, cùng các công cụ lớp học bổ sung khác hoàn toàn miễn phí.