CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Sửa chữa và thay thế hoàn toàn miễn phí cho các sản phẩm, dịch vụ do MSO cung cấp trong thời gian, phạm vi và điều kiện quy định.

Các sản phẩm, dịch vụ của MSO được hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành

các sản phẩm dịch vụ

Điều kiện bảo hành dịch vụ Microsoft 365 

Bảo hành sản phẩm, phục hồi hiện trạng ổn định chậm nhất do lỗi kỹ thuật thuộc phạm vi bảo hành sau 24h (48h – nếu vào ngày nghỉ)

dịch vụ microsoft 365

Điều kiện bảo hành Website và phần mềm

website phần mềm

Điều khoản chính sách bảo hành

chính sách bảo hành

Lưu ý khi đăng ký bảo hành sản phẩm/dịch vụ của MSO

lưu ý

Lên đầu trang