Trang Ha

microsoft 365 3 an ninh thông tin

Đánh giá rủi ro & Xây dựng chiến lược an ninh thông tin cho doanh nghiệp

MSO cùng Microsoft xây dựng chương trình “ĐÁNH GIÁ RỦI RO & XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC AN NINH THÔNG TIN CHO DOANH NGHIỆP” nhằm giúp các chủ doanh nghiệp có thể trải nghiệm và đánh giá toàn diện hệ thống hạ tầng, từ đó có những quyết định quản trị phù hợp

Đánh giá rủi ro & Xây dựng chiến lược an ninh thông tin cho doanh nghiệp Read More »

Scroll to Top